VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ  olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir. Bu politikanın amacı VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ   (“VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ”)’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını, prosedür şartlarını ve teknik bir politikasını oluşturmaktır.

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan, Büyükdere Cad No: 199/6 Şişli/İstanbul adresinde mukim, VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ  olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEĞİ

6698 sayılı KVKK uyarınca VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

HANGİ AMAÇLA BİLGİLERİNİZİ TOPLUYORUZ VE İŞLİYORUZ?

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ,  Web Sayfaları ve Çağrı üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

 • Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
 • Kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,
 • Site ve Uygulamalar’ın teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,
 • Kullanıcı sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
 • SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,
 • Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Paylaştığınız kişisel veriler;

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
  6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Veriler Politikası’nı kabul etmekle, VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile  VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ uygulamaları ve hizmetleri kapsamında VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ın yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ, web sitesi veya mobil sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

SİZE AİT HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’dan hizmet aldığınızda, hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

 • Kimlik Bilgisi

Danışmanlık talebiniz, Web Sayfasına kaydolmanız veya çağrı kaydı ile beraber “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”, “Cinsiyetiniz”, “Pasaport Örneği”, “Kimlik” gibi bilgileri VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’a Facebook, Linkedin v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıyla da isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini tarafımıza vermiş olursunuz.

 • İletişim Bilgisi

Danışmanlık talebiniz, Web Sayfasına kaydolmanız veya çağrı kaydı ile beraber “Elektronik Posta Adresiniz”, “Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 • Aile Bilgisi 

Eşin veya çocukların adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri,  eğitim durumu, eğitim durumu, mesleği gibi bilgiler gerekmektedir. Bu kapsamda bu bilgileri de paylaşmada sorumluluğu kabul ederek VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile paylaşmaktasınız.

 • Fotoğraf ve Görsel Bilgiler

Danışmanlık talebiniz, Web Sayfasına kaydolmanız veya çağrı kaydı ile beraber  fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve ailenize ilişkin görselleri ve iştiraklerinde yayınlanmak üzere kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

5- Alışkanlık Bilgileri (Form Kapsamındaki Bilgiler)

Kabul merciindeki otoriteler tarafından alışkanlık bilgileriniz istenmektedir. Bu kapsamda tüketim alışkanlıkları, kişinin cinsel tercihi, gayrimeşru herhangi bir oluşumun içerisine girip girmeyeceği, tercih bilgileri, dini alışkanlık, suç işleme alışkanlıkları, hemcinsi ile bir birlikteliğinin ya da ilgisinin olup olmadığı, siyasi alışkanlık vb. gibi bilgiler istenilmektedir. Bu kapsamda bu özel nitelikteki verilerin işlenmesine işbu politikayı kabul etmekte açık rıza niteliğinde bir onay vermiş olmaktasınız.

 

6- Diğer Bilgiler

Üye tarafından tercih edilen bilgileri Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi (evet/hayır) ve benzer diğer bilgileri VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 • Diğer Bilgiler

Kullanıcı tarafından tercih edilen bilgileri Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi (evet/hayır) ve benzer diğer bilgileri VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 • Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

Login ID, IP adresi, log kayıtları, istenilen ek bilgiler, üye olduğu tarih, yaptığı başvurular, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, son giriş tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), ve buna benzer kullandığımız teknolojileri üye ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer program ve yazımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

8.1. Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya Tevkil uygulaması gibi konum’un gerektiği konu uygulamalarına ilişkin eşleştirilebilecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. Mobil uygulamalarımız (applications) veya internet sitemizde yer alan anlık bildirimler (push notifications) gönderebiliriz. Bu mesajlarımızı almak istemiyorsanız cihazınızın veya mobil uygulamanın ayarlarını değiştirerek bu mesajlarımızı reddedebilirsiniz.

8.2. Çerezler Bilgisi

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’a ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ın hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Kullanıcının, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezleri kabul etmemeniz halinde VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir.

Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz.
Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ Üzerinden 3. Kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler 3. kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’ndan farklı olabilir.

 

 

BİLGİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Üyelik ve satışlara ilişkin kayıtlar 10 yıl 6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çerezler En fazla 540 gün
Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
Tarfin Tarım Bayisi ve Çiftçi Müşteri’ye ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun,
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ, KVKK’nın 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVKK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri
KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

 • Kişisel verilerin;
 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimi önlemek,
 • Muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
  Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır, İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir.

VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’ın veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler
Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler. Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.
VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler
VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) Siteyi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’nda anlatıldığı gibi, VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar ve/veya Üyeler’e (Gerçek Kişiler) ilişkin bilgiler tamamen kendilerinin özgür iradeleri ile VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’e sağlanmaktadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) bu kişisel bilgileri VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’e verip vermemekte serbesttirler. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kendilerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir.

HİZMET ALMA YAŞI

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz. İş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 18 yaşından küçük çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır.

HAKLARINIZ

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel Veri Sahibi, VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’e başvurarak kendisiyle ilgili;
 2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 2. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 1. KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 2. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 3. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 4. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorsanız [email protected] eposta adresine yazabilirsiniz.
Dilerseniz Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. 14 K:4 Kağıthane, İstanbul adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile dilekçenizi/sorunuzu/şikayetinizi alıcı olarak verilerinizden sorumlu VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ  ‘ne gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce VENTURE BİLGİ EĞİTİM VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ AŞ’a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.